Titan Quest

Řecko

Hélos

 • Nestvůrní bandité

Do vesnice Hélos přiběhl ovčák. Když vedl stádo domů z pastvy, zaútočily na něj nestvůry, které unesly jeho přítele Tellise a zavlekly ho do jeskyně u cesty. Naštěstí zůstal Tellis naživu a podařilo se ti ho zachránit.

 • Člověk v úzkých

Satyři obklíčili muže, jehož domov v malém dřevařském táboře zapálili. Naštěstí se ti podařilo satyry porazit.

 • Zdržení dodávky léků

Eufadimus, poutník sedící opodál cesty, zde uvízl kvůli skupině satyrů vedeným šampiónem, kteří hlídali úzký průsmyk ležící dále na cestě. Tento muž přináší léky na podivnou nemoc ve vesnici Tégea.

Sparta

 • Ztracené věno

Téages přišel o věno pro svou dceru, když mu nestvůry rozbily vozík a utekly s jeho zbožím.

 • Staří válečníci

Starý Sparťan jménem Hippias odpočíval v údolí Pellana.

 • Otrávený pramen

Nedávno byl ve vsi Tégea otráven potok. Potůček, který náleží najádě jménem Pégea, otrávili pavouci žijící v nedaleké jeskyni u pramene.

Megara

 • Kostlivý nájezdníci

Lidé z Megary tvrdili, že na ně zaútočila skupina kostlivců a dalších nestvůr.

 • Informace o vraku

Námořník z Megary tvrdí, že jeho loď potopily sirény. Moře ho vyplavilo spolu s vrakem lodi na pláž u halkyónského pobřeží.

Delfy

 • Vhodná oběť

----

 • Přátelský kentaur

V lese žije přátelský kentaur jménem Chirón, kterému menáda jménem Inó ukradla jeho kouzelný luk a utekla s ním do blízké jeskyně.

 • Mistr kovář

Vesničan ti řekl, že kousek od cesty do Delf žije mistr kovář jménem Termeus. Zbraně a zbroj, které má na skladě, jsou nesrovnatelně lepší než kterékoliv jiné řecké zboží.

 • Opuštěné zboží

U rozvalin města tábořil obchodník - dokud ho nevyděsili bojechtivý kostlivci.

 • Trůchlící vdova

Vdovu z Delf připravil o manžela obrovský kancodlak. Její muž jí ve snu řekl, že nemůže odejít do Hádovy říše a spočinout mezi mrtvými, dokud kancodlak žije.

Athény

 • Uvězněn v rozvalinách

Skupina spartských vojáků zahnala ve zříceninách poblíž Athén do kouta obřího lima.

 • Ztracení Sparťané

Několik spartských vojáků se cestou do Athén ztratilo na výzvědách v bažině.

Knóssos

 • Léčitel Xantipus

Když přijel telkin do Knóssu, kraj zahalila jedovatá mlha a mnozí vesničané onemocněli.

 • Nemrtvý tyran

V Knóssu se vypráví stará legenda o tom, jak jeden sluha otrávil hanebného tyrana jménem Leukus.