Titan Quest

Egypt

Rhakotis

 • Rodinné dědictví

Šlechetný válečník odmítá opustit své místo, aby se vydal pátrat po meči, který ztratil v chudinské čtvrti a jenž se v jeho rodině dědil po celé generace.

Dolní Nil

 • Bestie z legend

Místní legendy vyprávěly o velkém prastarém škorpionovi, který žil v jeskyni v kaňonu Wadjet a napadal poutníky.

 • Zoufalá situace nilských rolníků

Rolníci v Egyptě mají těžký úděl. Chudí sedláci v noci trpěli útoky podivných kříženců: zpola lidí, zpola ještěrů.

 • Prométheanka v obklíčení

Poblíž Ptahova chrámu obklopili čarodějku z řádu Prométhea četní nepřátelé.

Memfis

 • Nejponíženější z ponížených

Hrdý člověk oděný v hadrech, jenž stál v čele davu ubohých žebráků, tě poprosil o pomoc - žebráci chtěli zbavit nestvůr své chatrné, nechráněné domky před hradbami města.

 • Ztracený bratr

Žena z Memfisu si dělá starosti o bratra Unase, který zmizel. Obává se, že šel do Gízy v naději, že se mu podaří probudit pradávného strážného ducha rodiny, aby pro ni bojoval proti nesvůrám. Vyhledej ho v hrobce jeho rodiny v Gíze.

 • Žádost velekněze

---

Gíza

 • Cheopsova kletba

Zoufalý nomád říká, že se do Velké pyramidy dostaly nestvůry. Tvrdí, že pokud nestvůry znesvětí faraonův sarkofág, zaplaví zemi smrtící epidemie moru.

Oáza Fayum

 • Skrytý poklad

Podařilo se ti najít pradávný neoznačený hrob.

 • Nesnáze s karavanou

Kmen pouštních nájezdníků vedený náčelníkem Iznuem přepadl už tolik karavan, že se nikdo neodvážil vypravit zboží.

Théby

 • Padlý kněz

Statečný kněž, který bránil chrám Seti před telkinem, byl proměněn ve strašlivou nestvůru.